Mẫu đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

0
133
Chồng gia trưởng phải làm sao?
Bài viết được thực hiện bởi: Chuyên viên Huỳnh Thu Hương – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
5/5 - (1 bình chọn)

Khi xảy ra việc kết hôn trái pháp luật thì quan hệ đó cần phải chấm dứt, hay nói cách khác là phải hủy kết hôn trái pháp luật. Để thực hiện việc này, người có quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật  theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình sẽ gửi đơn yêu cầu đến Tòa án. Nội dung bài viết dưới đây đề cập đến nội dung và mẫu đơn yêu cầu.

mau-don-huy-ket-hon-trai-phap-luat
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hôn nhân và gia đình, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật được thực hiện theo thủ tục chung về giải quyết việc dân sự. Nghĩa là, đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật cũng được thực hiện theo quy định đối với đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự. Theo đó, nội dung chính của đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật bao gồm những nội dung chính sau đây:

(i) Ngày, tháng, năm mà người có quyền yêu cầu làm đơn này;

(ii) Tên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc hủy kết hôn trái pháp luật;

(iii) Tên, địa chỉ và số điện thoại; fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;

(iv) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đi kèm với lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc đó;

(v) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến vấn đề giải quyết việc hủy kết hôn trái pháp luật (nếu có);

(vi) Bên cạnh đó, người yêu cầu có thể bổ sung thêm các thông tin khác mà xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;

Lưu ý rằng nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

Để tìm hiểu thêm về các quy định hủy kết hôn trái pháp luật, vui lòng xem thêm tại đây.

Mẫu đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

Đơn yêu cầu hủy kết hôn với những nội dung chính liên quan được trình bày như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(Về việc: Hủy kết hôn trái pháp luật)

Kính gửi: Tòa án nhân dân (1)………………

Người yêu cầu việc dân sự: (2) ………………

Ngày sinh: (3) ………………..CMTND/CCCD: (4) ……………….Ngày cấp: (5) …………………………

Nơi cấp: (6) …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: (7) ……………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………….Địa chỉ thư điện tử (nếu có):………………………………….

Fax (nếu có): ……………………

Tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân (8) ………………………………………….sự việc như sau :

Nội dung sự việc, lý do dẫn đến yêu cầu của người yêu cầu: (9) ……………………

Lý do và căn cứ cho việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên: (10) …………………….

Đề nghị của người viết đơn yêu cầu: (11) ………………………………………………………….

Tên và địa chỉ liên hệ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: (12) …………………………………………………………………………………………………………….

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu: (13)

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………
  2. ……………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi (chúng tôi) xin cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

………., ngày……tháng……năm…. (14)

Người yêu cầu (15)

Chú thích:

(1) (8) Người làm đơn yêu cầu ghi tên Tòa án nơi bị đơn cư trú có thẩm quyền giải quyết việc hủy kết hôn trái pháp luật theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự;

(2) Đối với cá nhân ghi đầy đủ họ tên.

Đối với cơ quan, tổ chức ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên của người đại diện hợp pháp cơ quan, tổ chức đó;

(3) (4) (5) (6) Nếu là cá nhân viết đơn yêu cầu thì ghi ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân, ngày được cấp và nơi cấp.

Nếu là cơ quan, tổ chức viết đơn yêu cầu thì không cần ghi thông tin vào bốn phần nội dung này.

(7) Cá nhân gửi đơn yêu cầu thì ghi địa chỉ nơi cư trú hiện tại; tổ chức, cơ quan gửi đơn thì ghi địa chỉ trụ sở của tổ chức, cơ quan đó.

(9) Trình bày đầy đủ nội dung sự việc và lý do dẫn đến việc người có yêu cầu gửi đơn yêu cầu đến Tòa án, ví dụ như: chị B sinh ngày 15/5/2000, đến ngày 10/3/2018 chị kết hôn với anh X tại Ủy ban nhân dân xã Y. Tại thời điểm đăng kí kết hôn chị B chưa đủ 18 tuổi do đến ngày 15/5/2018 mới là sinh nhật nên khi đó chị mới đủ tuổi. Như vậy chị B đã vi phạm điều kiện kết hôn tại điểm a khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 “Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên” nên việc kết hôn giữa chị B và anh X là kết hôn trái pháp luật. Hiện nay, tuy chị đã đủ tuổi nhưng không có tình cảm với anh X nên không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

(10) Căn cứ pháp lý cho việc yêu cầu Tòa án hủy kết hôn trái pháp luật:

  • Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về điều kiện kết hôn;
  • Điều 10 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định người có quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật;…

(11) Người viết đơn yêu cầu ghi đề nghị rõ ràng, chính xác:

Ví dụ: Tôi (chúng tôi) đề nghị Tòa án nhân dân…….. hủy kết hôn trái pháp luật giữa anh X và chị B.

(12) Trong trường hợp có người liên quan thì phải ghi đầy đủ họ tên và địa chỉ cư trú hiện tại của người đó, như là “Anh A, địa chỉ hiện tại……………….”

(13) Các tài liệu, chứng cứ liên quan được gửi kèm với đơn yêu cầu để Tòa án xem xét và giải quyết, thông thường trong đối với đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật sẽ gửi kèm theo “Bản sao giấy chứng nhận kết hôn”, “Bản sao chứng minh thư hoặc căn cước công dân”,…

(14) Lần lượt ghi địa điểm viết đơn ví dụ như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… và ngày tháng năm viết đơn này.

(15) Cá nhân viết đơn yêu cầu phải ký tên hoặc điểm chỉ; nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

Tại sao cần sử dụng dịch vụ soạn thảo đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

Hiện nay có rất nhiều nơi cung cấp các dịch vụ soạn thảo đơn yêu cầu, trong đó có đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật. Dù người có quyền có thể tự viết đơn yêu cầu nhưng sử dụng dịch vụ soạn thảo đơn vẫn đem lại những lợi ích nhất định, rất đáng để cân nhắc. Dịch vụ soạn thảo đơn đem đến một số lợi ích sau đây:

Dịch vụ soạn thảo đơn yêu cầu được thực hiện bởi các cộng tác viên, tư vấn viên tư vấn pháp luật hoặc luật sư, họ đều là những người có kiến thức chuyên môn về luật và có kinh nghiệm trên thực tế nên dễ dàng soạn thảo chính xác nội dung, hình thức của đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật.

Những người cung cấp dịch vụ sẽ giúp người có quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật ghi lại đầy đủ, chính xác, rõ ràng những thông tin phải có trong đơn yêu cầu; đặc biệt là với nội dung trình bày về sự việc, lý do yêu cầu Tòa án giải quyết nếu được diễn giải cụ thể sẽ giúp đơn yêu cầu sớm được xem xét và giải quyết hơn.

Đối với nội dung liên quan đến pháp luật như phần căn cứ cho việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc hủy kết hôn trái pháp luật để cho bên cung cấp dịch vụ soạn thảo đơn yêu cầu thực hiện sẽ tốt hơn, họ có kiến thức chuyên môn về luật nên không bị lúng túng, mất nhiều thời gian tìm kiếm như người khác.

Từ những thuận lợi trên, thời gian làm đơn do người cung cấp dịch vụ soạn thảo thực hiện cũng diễn ra nhanh hơn, tránh được việc kéo dài tình trạng kết hôn trái pháp luật.

Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ soạn thảo đơn còn có thể được nghe tư vấn về các vấn đề liên quan như giấy tờ, bằng chứng đi kèm, cần bổ sung thêm tài liệu nào khác không, thủ tục, quy trình nộp đơn yêu cầu như thế nào,…

Vì những lí do trên, sử dụng dịch vụ soạn thảo đơn là điều cần thiết.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về pháp luật hôn nhân, hãy tham khảo: Luật hôn nhân

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật dân sự được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here