Một số đặc điểm của tập quán về hôn nhân gia đình

0
5
Rate this post

Việt Nam là đất nước có sự đa dạng về dân tộc, và đa văn hóa. Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc có một hoặc một số phong tục, tập quán khác nhau. Vậy tập quán trong hôn nhân là gì? Đặc điểm của các phong tục tập quán về hôn nhân gia đình như thế nào? Và pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Đọc và tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Một số đặc điểm của tập quán về hôn nhân gia đình
Một số đặc điểm của tập quán về hôn nhân gia đình

Tập quán trong hôn nhân được định nghĩa như thế nào? 

Vì là một quốc gia đa dân tộc có nhiều phong tục tập quán tốt đẹp, phong phú, nên việc có các quy định pháp về áp dụng phong tục tập quán trong hôn nhân và gia đình thể hiện sự tôn trọng đối với những tập quán ấy. Đồng thời, các điều kiện để tập quán được áp dụng cũng được làm rõ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Quy định của pháp luật về việc này như sau:

Tập quán về hôn nhân và gia đình là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng về quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình, được lặp đi, lặp lại trong một thời gian dài và được thừa nhận rộng rãi trong một vùng, miền hoặc cộng đồng

Tìm hiều thêm về Luật Hôn nhân gia đình

Đặc điểm của tập quán về hôn nhân gia đình?

Từ định nghĩa trên của pháp luật, ta có thể rút ra được đặc điểm của tập quán trong hôn nhân gia đình:

(1) Đó là những quy tắc xử sự;

(2) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hôn nhân;

(3) Phạm vi áp dụng: trong một vùng miền hoặc của một cộng đồng

Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

Trong điều 6 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 có quy định cụ thể: “Trong quan hệ hôn nhân và gia đình, những phong tục tập quán thể hiện bản sắc mỗi dân tộc mà không trái nguyên tắc quy định tại Luật này thì được tôn trọng và phát huy”. Bên cạnh đó trong bản chỉnh sửa năm 2014 cũng đã quy định lại: “Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, không trái với nguyên tắc quy định tại Điều 2 và không vi phạm điều cấm của Luật này được áp dụng”.

Từ đó, có thể thấy một số điểm khác biệt của 2 bộ luật này khi được chỉnh sửa. Trong khi văn bản năm 2000 quy định chỉ cần không trái các nguyên tắc chung như:hôn nhân tự nguyện tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng; vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con, giữa con trai và con gái, con đẻ, con nuôi… thì vẫn được pháp luật và nhà nước tôn trọng. Tuy nhiên trong văn bản năm 2014 thì đã được thay đổi thành chỉ áp dụng khi pháp luật không quy định và nếu phong tục đó đúng với quy định và nguyên tắc cũng như không vi phạm pháp luật thì mới được chấp thuận.

Tóm lại, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã quy định để khuyến khích sử dụng các phong tục tập quán trong hôn nhân dù có những vấn đề bị cấm nhưng vẫn được áp dụng. Nhưng Luật năm 2014 thì đã hạn chế tối đa việc này. Đây là một trong những ưu điểm và tiến bộ khi đặt ra những quy định nhằm bảo đảm gìn giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc và vẫn bảo đảm được sự lành mạnh của xã hội, bài trừ những hủ tục lạc hậu.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here