Kiến thức cơ bản về giải phóng trẻ vị thành niên

0
13
Rate this post

Theo quy định của pháp luật, cha mẹ có trách nhiệm với con cái. Họ được yêu cầu cho ăn, mặc, giáo dục và hành động vì lợi ích tốt nhất của trẻ cho đến khi trẻ đạt “tuổi trưởng thành” – hoặc độ tuổi mà trẻ em (đối với hầu hết các mục đích) được coi là người lớn. Một số tiểu bang cho phép trẻ vị thành niên yêu cầu hoặc “thỉnh cầu” tòa án xác định rằng trẻ vị thành niên có thể đảm nhận các trách nhiệm của người lớn trước khi đến tuổi thành niên.

Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về các kiến ​​thức cơ bản về giải phóng trẻ vị thành niên, bao gồm các lợi ích và yêu cầu liên quan.

Giải phóng là gì?

Giải phóng trẻ vị thành niên đề cập đến một quy trình của tòa án, qua đó trẻ vị thành niên trở nên tự lập, chịu trách nhiệm của người lớn đối với phúc lợi của họ và không còn được cha mẹ chăm sóc. Sau khi đạt được giải phóng, trẻ vị thành niên đảm nhận các quyền, đặc quyền và nghĩa vụ của tuổi trưởng thành trước khi thực sự đạt đến “tuổi trưởng thành” (tuổi trưởng thành). Tại thời điểm đó, cha mẹ của trẻ vị thành niên không còn trách nhiệm đối với đứa trẻ và cũng không có quyền yêu cầu đối với các khoản thu nhập của trẻ vị thành niên. Trong quá trình tố tụng tòa án – và trước khi cấp quyền giải phóng – tòa án chủ yếu xem xét lợi ích tốt nhất và mức độ trưởng thành của trẻ vị thành niên, đồng thời xem xét liệu trẻ vị thành niên có thể tự hỗ trợ tài chính cho mình hay không.

Những lợi ích của việc giải phóng là gì?

Có một số lợi ích của việc giải phóng. Một trẻ vị thành niên được giải phóng:

  • Có thể ký kết hợp đồng (bao gồm các hợp đồng thuê, cho thuê và mua),
  • Có thể kiện,
  • Có thể đăng ký vào một trường học mà họ chọn,
  • Có thể nộp đơn cho các lợi ích công cộng,
  • Có thể giữ bất kỳ và tất cả thu nhập họ kiếm được, và
  • Có thể đưa ra bất kỳ và tất cả các quyết định chăm sóc sức khỏe cho chính họ.

Đối với cha mẹ, không còn cần thiết phải hỗ trợ trẻ vị thành niên được giải phóng, cho dù về mặt tài chính hay chăm sóc. Sau khi giải phóng, nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con cũng hết hiệu lực .

Kết hợp lại, những điều khoản này có tác dụng tạo điều kiện cho trẻ vị thành niên được giải phóng có thể tự mình sống và làm việc mà không có sự can thiệp của người giám hộ là cha mẹ.

Hạn chế về giải phóng

Ngay cả khi trẻ vị thành niên đạt được sự giải phóng, vẫn tiếp tục có những giới hạn nhất định về hành vi . Họ không thể tham gia vào các hoạt động mà theo luật, có thể yêu cầu người tham gia phải lớn tuổi hơn – chẳng hạn như mua hoặc uống rượu, bỏ phiếu hoặc kết hôn.

Gần một nửa số tiểu bang – bao gồm cả New York và Pennsylvania – không cung cấp các điều khoản luật định riêng cho việc giải phóng. Thay vào đó, các bang này dựa vào thực tế rằng việc giải phóng tự động đạt được khi trẻ vị thành niên kết hôn, tham gia lực lượng vũ trang hoặc đến tuổi thành niên.

Yêu cầu về độ tuổi để giải phóng

Nói chung, độ tuổi tối thiểu mà trẻ vị thành niên có thể yêu cầu tòa án giải phóng là từ mười sáu tuổi (bắt đầu hai năm đầu ở hầu hết các tiểu bang, nơi tuổi trưởng thành là mười tám tuổi). Mặt khác, California có độ tuổi tối thiểu là mười bốn tuổi để yêu cầu tòa án giải phóng.

Không phải lúc nào trẻ vị thành niên mười bốn hay mười sáu tuổi cũng có đơn yêu cầu giải phóng. Nhiều người nhìn thấy các diễn viên nhí và các ngôi sao trẻ khác trên các phương tiện truyền thông chính thống và đưa ra những nhận định chắc chắn trước về quá trình giải phóng. Giải phóng thường được coi là một phương pháp dành cho trẻ vị thành niên, đặc biệt là những người có thu nhập cá nhân đáng kể, để bảo vệ thu nhập đó khỏi những bậc cha mẹ vô trách nhiệm, tham lam. Mặc dù đây là một tình huống có thể biện minh cho một kiến ​​nghị giải phóng, nhưng có nhiều tình huống khác cũng biện minh cho nhu cầu giải phóng tương tự.

Chẳng hạn, một đơn yêu cầu giải phóng có thể được đưa ra bởi một người bị tâm thần lớn hơn độ tuổi mặc định là trưởng thành (18), nhưng người này vẫn chưa được giải phóng do mắc bệnh tâm thần của họ. Nếu bệnh tâm thần không đến mức cản trở việc ra quyết định của người lớn, thì tòa án có thể thực sự cấp đơn yêu cầu cho phép người đó kiểm soát tài chính của mình và hưởng các lợi ích xã hội, pháp lý và kinh tế khác nhau đi kèm với việc giải phóng.

Điều quan trọng cần nhớ là tuổi trưởng thành mặc định có một số tính linh hoạt. Nó không phải lúc nào cũng đủ mười tám tuổi – trong trường hợp một người bị thách thức tinh thần đáng kể, họ có thể không trở nên tự do cho đến sau này.

Bạn có câu hỏi về việc giải phóng trẻ vị thành niên? Kết nối với Luật sư

Có nhiều trường hợp khác nhau mà việc trở nên thoát khỏi cha mẹ của một người là có ý nghĩa, nhưng đó không phải là một quá trình dễ dàng. Trước khi bắt đầu quá trình giải phóng, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý chuyên nghiệp. Cân nhắc gặp luật sư gia đình được cấp phép trong khu vực của bạn nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc cần cố vấn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here