Có được thay đổi tên họ cho con sau khi ly hôn?

0
10
Rate this post

Cha mẹ có được thay đổi tên họ cho con sau khi ly hôn hay không? Hồ sơ thay đổi tên họ cho con sau khi ly hôn bao gồm những gì? Thủ tục thay đổi này thực hiện như thế nào? Là câu hỏi của nhiều ông bố, bà mẹ sau khi ly hôn. Mong muốn này có thể xuất phát từ nhiều lý do nhưng việc thực hiện thay đổi này cần tuân theo quy định pháp luật. Nhằm giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này Công ty Luật TNHH Everest xin gửi đến quý độc giả thông tin dưới bài viết sau.

Có được thay đổi tên họ cho con sau khi ly hôn
Để biết thêm thông tin về lĩnh vực pháp luật Hôn nhân và Gia đình, gọi ngay tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 19006198

Cha mẹ có quyền thay đổi tên họ cho con sau khi ly hôn hay không?

Quyền thay đổi họ tên là quyền nhân thân của mỗi cá nhân được quy định rất rõ tại Bộ luật dân sự 2015. Trên cơ sở các quy định về quyền thay đổi họ, quyền thay đổi tên hiện nay, có thể rút ra các trường hợp bố, mẹ có thể thay đổi tên, họ cho con như sau:

Các trường hợp có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thực hiện thay đổi họ cho con:

a)Khi thay họ của con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Khi thay họ của con nuôi từ họ của cha đẻ / mẹ đẻ sang họ của cha nuôi / mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này / cha đẻ/ mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ/ mẹ đẻ;

d) Khi thay họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Khi thay họ của con bị lưu lạc nay đã tìm ra được cha đẻ, mẹ đẻ;

g) Khi thay họ cho con vì cha, mẹ thay đổi họ;

h) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hộ tịch.

(Căn cứ Điều 26 Bộ luật dân sự 2015)

Các trường hợp có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thực hiện thay đổi họ cho con:

a) Khi có yêu cầu của người có tên vì việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Khi có yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này /cha đẻ/ mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha mẹ đẻ đã đặt;

c) Khi có yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ/ người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Khi thay tên cho con bị lưu lạc nay đã tìm ra được cha mẹ đẻ của mình;

e) Khi thay tên cho con đã xác định lại giới tính, con đã chuyển đổi giới tính;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hộ tịch.

(Căn cứ Điều 28 Bộ luật dân sự 2015)

Lưu ý: Việc thay đổi họ tên cho con dưới 18 tuổi thì phải có sự đồng ý của cha, mẹ của người con; đối với con từ đủ 09 tuổi trở lên thì cần phải có sự đồng ý của con. Đồng thời việc thay đổi này không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự đã được xác lập theo họ tên cũ của con.

Như vậy, trên cơ sở các quy đinh của pháp luật hiện hành, cha mẹ hoàn toàn có thể thay đổi tên, họ cho con sau khi ly hôn chỉ cần đáp ứng  điều kiện thuộc các trường hợp pháp luật quy định được thay đổi tên, họ nêu trên và việc thay đổi này được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục luật định.

Tìm hiểu thêm: Luật Hôn nhân


Hồ sơ thay đổi tên họ cho con sau khi ly hôn bao gồm những gì?

Đầu tiên, để thực hiện việc thay đổi tên, họ cho con sau ly hôn cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

Giấy tờ phải nộp:

– Tờ khai đăng ký thay đổi họ tên theo mẫu tại Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/05/2020 của Bộ tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 123 (sau đây viết tắt là thông tư 04)

– Giấy tờ làm căn cứ thay đổi họ tên cho con (tùy vào từng trường hợp thay đổi họ tên cho con thuộc trường hợp nào theo quy định được quyền thay đổi họ tên đã nêu trên mà cần cung cấp những giấy tờ để làm căn cứ cho việc thay đổi họ tên như Hộ chiếu/ chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của cha, mẹ đẻ /cha, mẹ nuôi con; Giấy khai sinh của con;  Giấy chứng nhận nuôi con nuôi và các giấy tờ khác có liên quan)

– Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật nếu ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi họ tên cho con.

Giấy tờ phải xuất trình:

– Một trong các giấy tờ như hộ chiếu/ chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân được cấp bởi thẩm quyền, vẫn còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký thay đổi họ tên cho con;

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để chứng minh người nộp hồ sơ đã nộp đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn (trong giai đoạn chuyển tiếp đang xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Tìm hiểu thêm: Chia tài sản khi ly hôn – Cuộc chiến không hồi kết


Thủ tục thay đổi tên họ cho con sau khi ly hôn?

Thực hiện thủ tục thay đổi tên, họ cho con sau ly hôn lần lượt theo trình tự các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi họ tên

Người đi đăng ký thay đổi họ tên cho con nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền giải quyết hồ sơ theo quy định của luật hộ tịch (cụ thể nộp tại UBND cấp xã nếu con chưa đủ 14 tuổi đang sinh sống ở trong nước; nộp tại UBND cấp Huyện nếu con từ đủ 14 tuổi ).

Có 03 hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp;  nộp qua dịch vụ bưu chính; nộp trực tuyến qua hệ thông dịch vụ công. (Người đi đăng ký thay đổi họ tên cho con có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức nộp hồ sơ trên tùy vào điều kiện của mình. Tuy nhiên với việc thay đổi họ tên thì khi đi lấy kết quả giải quyết thì người có yêu cầu đăng ký thay đổi họ tên phải đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền giải quyết để lấy kết quả)

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ thực hiện đăng ký thay đổi họ tên

– Người tiếp nhận cần kiểm tra ngay tất cả hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.
– Nếu hồ sơ đã đủ và hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì có tránh nhiệm hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải hướng dẫn bằng văn bản, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ thay đổi họ tên

Công chức tư pháp – hộ tịch sau khi nhận hồ sơ và thấy việc thay đổi họ tên là có cơ sở, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành thì có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Khi Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền đồng ý giải quyết thì tiến hành ký trích lục hộ tịch (với nội dung công nhận việc thay đổi họ tên cho con) cấp cho người yêu cầu; công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện ghi nội dung thay đổi họ tên cho con vào sổ đăng ký thay đổi hộ tịch và hướng dẫn người đi đăng ký thay đổi họ tên cho con kiểm tra nội dung giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch rồi cùng người yêu cầu ký tên vào Sổ.

Thời gian giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; trong trường hợp cần xác minh thì thời gian giải quyết không được quá 06 ngày làm việc.

Bước 4: Trả kết quả

Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền cấp trích lục thay đổi hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch về việc thay đổi họ tên cho con theo đề nghị cho người yêu cầu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here