Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

0
11
sống thử trước ki kết hôn
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực Hôn nhân, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Rate this post

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là suy nghĩ hiện đại và đúng đắn đối với mọi gia đình. Bình đẳng trong các mối quan hệ trong nhà giúp gia đình và xã hội được phát triển bền vững hơn.

bình đăng trong hôn nhân và gia đình
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật đường bộ – gọi tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là gì?

Bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình chính là bình đẳng về quyền giữa vợ và chồng cùng các thành viên khác trong nhà. Mối quan hệ đó phải dựa trên cơ sở nguyên tắc về dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau. Không được phân biệt đối xử các mối quan hệ trong phạm vi gia đình và xã hội được pháp luật nhà nước quy định.

Tại sao phải có bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Thực hiện bình đẳng trong hôn nhân và gia đình đem lại sự hài hòa về tình cảm cũng nhu vật chất của mỗi người. Theo Điều 18 Luật bình đẳng giới trong gia đình như sau:

Vợ chồng bình đẳng với nhai trên nhiều mối quan hệ dân sự và các quan hệ khác trong hôn nhân và gia đình. Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau khi sở hữu tài sản, sử dụng nguồn thu nhập chung của hai vợ chồng; quyết định cùng nhau về mọi nguồn lực.

Bình đẳng với nhau trong mối quan hệ dân sự với các mối quan hệ khác. Đồng thời cùng nhau quyết định và lựa chọn và sử dụng biện pháp tránh thai an toàn. Cùng nhau quyết định sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định. Cả con trai và gái đều được chăm sóc giáo dục và tạo điều kiện hoạc tập, lao động và vui chơi, phát triển như nhau, không phân biệt giới tính.

Chính vì vậy bình đẳng giới trong hôn nhân và gia đình không chỉ mang lại lợi ích cho gia đình mà còn giúp xã hội phát triển bền vững hơn. Dẫn đến tình trạng ly hôn xảy ra thấp hơn. Mỗi một gia đình hạnh phúc thì đất nước mới trở nên hạnh phúc và phồn thịnh.

Tìm hiểu thêm: Luật Hôn nhân và Gia đình

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc nào?

bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hôn nhân và gia đình, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình là nguyên lý, tư tưởng chỉ đạo toàn bộ hệ thống các quy phạm pháp luật hôn nhân và gia đình.

Nội dung của những nguyên tắc này thể hiện quan điểm và đường lối của Đẳng và Nhà nước trong việc xây dựng các mối quan hệ hôn nhân và gia đình tại Việt Nam. Từ đó bảo vệ quyền và lợi ích cho các thành viên trong gia đình.

Tại Điều 2 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có những nội dung sau:

  • Hôn nhân dựa trên tự nguyên, một vợ một chồng, bình đẳng.
  • Hôn nhân giữ công dân Việt Nam thuộc các dân tốc, tôn giáo, người theo tôn giáo lấy người không theo, giữa người theo tín ngưỡng với người không theo, giữa người Việt Nam và người nước ngoài được tôn trọng và pháp luật bảo vệ.
  • Xây dựng gia đình tiến bộ, ấm no, hạnh phúc; các thành viên trong gia đình phải tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ nhau; không biệt biệt đối xử giữa các con trong nhà.
  • Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ giúp đỡ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giúp đỡ các bà me thực hiện tốt chức năng làm mẹ.
  • Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông ta trong mối quan hệ hạnh phúc trong gia đình
  • Có trách nghiệm thực hiện bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng được thể hiện như thế nào?

Bình đẳng trong hôn nhân chính là cả hai vợ chồng đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong mối quan hệ vợ chồng. Từ đó sẽ đảm bảo được những quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên, duy trì mối quan hệ bình đẳng giúp hôn nhân luôn bền vững.

Bình đẳng trong hôn nhân được thể hiện trong tất cả các mối quan hệ: Tài sản, nhân thân, những quyền và nghĩa vụ cơ bản, chăm sóc và giáo dục con con. Khi bình đẳng trong hôn nhân và gia đình tức nghĩa là mọi sự tôn trọng dành cho các thành viên được nâng lên cao.

Bình đẳng trong hôn nhân chính là giúp người phụ nữ có tiếng nói trong gia đình, được chồng chia sẻ việc nhà. Người vợ cũng có quyền bàn bạc quyết định việc trong gia đình, giúp gia đình bền vững hơn.

Không chỉ giải phóng người phụ nữ, nam giới cũng có nhiều lợi ích. Khi ta quá đề cao nam giới, trách nhiệm của người chồng phải gánh vác nhiều. Ngươi đàn ông phải nuôi vợ con, xây nhà, công danh sự nghiệp trở thành gánh nặng quá lớn. Khi bình đẳng giúp cánh mày râu được chia sẻ nhiều hơn, phụ nữ cũng có thể chung tay gánh vác về mặt kinh tế; đàn ông cũng có thể phụ vợ làm việc nhà, nuôi dạy con cái.

Do vậy việc bình đẳng trong hôn nhân và gia đình cần được áp dụng trên nhiều phương diện và tất cả các gia đình. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình chính là cầu nối giúp mọi người trong nhà hạnh phúc và có trách nghiệm với tổ ấm hơn. Hãy tìm hiểu thêm về luật hôn nhân để hiểu hơn trong cuộc sống của mỗi người trong gia đình. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vô cùng quan trọng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here