Những điều cần biết về tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Xem thêm ...

Dịch vụ tư vấn Luật hôn nhân gia đình về quyền nuôi con khi ly hôn và quyền nuôi con sau ly hôn và các vấn đề pháp lý liên quan khi ly hôn là một trong những lĩnh vực luật mà chúng tôi có nhiều kinh nghiệm. Hãy gọi tới tổng đài 19006198 để được các Luật sư tư vấn.

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận nuôi con nuôivà người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho người được nhận làm con nuôi được trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội.

Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con vẫn có quyền, nghĩa vụ trông non, chăm sóc, giáo dục con và có thể yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con khi người đang trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài phải được lập thành 3 bản và nộp cho Sở Tư pháp nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú.

Anh không phải là cha đẻ của cháu bé nên anh muốn cải chính lại Giấy khai sinh của cháu bé, bổ sung phần tên người cha là tên của anh thì trước tiên, anh cần làm các thủ tục để nhận con riêng của vợ anh làm con nuôi; sau đó ...

Người con nuôi chỉ có thể lấy lại họ, tên của mình như trước khi được cho làm con nuôi khi việc nuôi con nuôi bị chấm dứt theo quyết định của Tòa án, theo quy định tại khoản 5 Điều 27 Luật Nuôi con nuôi.

Người từ đủ 18 tuổi trở lên được nhận làm con nuôi nếu được cha ruột, mẹ kế nhận làm con nuôi hoặc được cô, dì, chú bác ruột nhận làm con nuôi.

Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi. Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.

Khi làm thủ tục xin nhận cháu ruột làm con nuôi mà người xin nhận con nuôi thường trú trong nước thì Uỷ ban nhân dân xã nơi người được nhận làm con nuôi thường trú có thẩm quyền giải quyết.

Mục đích nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi. Công ty Luật TNHH Everest tư vấn miễn phí thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây: cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi; là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi; ...

Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức, Tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Luật này. Trường hợp anh không đủ điều kiện tài chính thực hiện nghĩa vụ thì...

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

Nếu thấy chồng cũ của chị không còn đủ điều kiện trông nom, chăm sóc, giáo dục con, chị có thể thỏa thuận lại với chồng giao con cho chị hoặc gửi đơn lên tòa yêu cầu thay đổi người có quyền trực tiếp nuôi con.

pháp luật không quy định cụ thể mức cấp dưỡng là bao nhiêu mà phải căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng (những chi phí này phải là chi phí hợp lý).

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm ...

Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quyết định của Tòa án mà từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, làm cho người được cấp dưỡng lâm tình trạng nguy hiểm thì bị ...

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ ..

Tòa án có thể quyết định thay đổi quyền nuôi con khi có những căn cứ chứng minh người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận lại về quyền nuôi con.

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.