Điều kiện và thủ tục nhận nuôi con nuôi tại Việt Nam. Hồ sơ nhận nuôi con nuôi gồm những giấy tờ gì?

Khi người nhận nuôi con nuôi có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật thì sẽ làm thủ tục nhận nuôi con nuôi tại UBND cấp xã nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi người nhận nuôi con nuôi thường trú.

Mục đích nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi. Công ty Luật TNHH Everest tư vấn miễn phí thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Hồ sơ đối với người nhận nuôi con nuôi gồm: – Đơn xin nhận con nuôi; – Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế; – Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam; – Bản điều tra về tâm lý, gia đình;

Việc nhận nuôi con nuôi tại làng trẻ mồ côi được thực hiện như việc nhận nuôi con nuôi trong nước.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây: cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi; là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi; ...