Hỏi: Tôi làm giấy khai sinh cho con mà ghi sai nguyên quán. Giờ tôi muốn điều chỉnh lại thì phải làm như thế nào? (Nguyễn Xuân - Bắc Giang)