2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: b) Sử dụng giấy tờ giả để làm thủ tục đăng ký kết hôn;

Hiện nay pháp luật không quy định về việc cấp lại bản chính giấy chứng nhận đăng kí kết hôn mà chỉ quy định về việc cấp bản trích lục giấy chứng nhận đăng kí kết hôn từ sổ hộ tịch của ủy ban nhân dân cấp xã và giấy cấp lại này có giá trị như bản chính.

Khi bị mất giấy chứng nhận kết hôn muốn làm thủ tục ly hôn có thể lên cơ quan hộ tịch của Uỷ ban nhân dân xã nơi đã đăng kí kết hôn xin cấp lại bản sao giấy chứng nhận kết hôn...