Người được nhận làm con nuôi 1. Trẻ em dưới 16 tuổi 2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Về bản chất, bố của chị nghiện ma túy và bị vào trại cải tạo, nghiện ma túy được coi là tệ nạn xã hội, nó không được coi là tội phạm hay khi nghiện sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo các điều kiện nêu trên thì chị vẫn có thể kết hôn với công an.

Khi quyết định người giành được quyền nuôi con, Tòa án thường căn cứ vào các điều kiện về vật chất, tinh thần. Người nào phù hợp nhất với quyền lợi của con sẽ được ưu tiên nuôi con sau khi ly hôn.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng...

Căn cứ vào các nguyên tắc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng, từ đó có thể thấy vợ chồng có quyền lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc theo luật định, việc lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận là quyền tự do của hai vợ chồng...

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, ...

Ly hôn đơn phương là sự kiện pháp lý chấm dứt hôn nhân do ý chí của một bên vợ hoặc chồng.

Người từ đủ 18 tuổi trở lên được nhận làm con nuôi nếu được cha ruột, mẹ kế nhận làm con nuôi hoặc được cô, dì, chú bác ruột nhận làm con nuôi.

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm ...

Nếu chị có nguyện vọng được nuôi cả hai con thì chị phải đưa ra các chứng cứ chứng minh với tòa án rằng chị có đủ điều kiện tốt hơn chồng về mọi mặt để nuôi con giúp con phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần.

Việc kết hôn với người là sỹ quan quân đội thì ngoài việc đáp ứng điều kiện kết hôn theo quy định Luật hôn nhân và gia đình 2014 còn phải đáp ứng điều kiện của ngành công an, quân đội theo quy định trong ngành công an, quân đội.

Theo quy định tại Công ước La hay 1993 về Bảo vệ trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế mà Việt Nam và Hoa Kỳ đều đã tham gia, việc nuôi con nuôi do một người thường trú tại Hoa Kỳ nhận nuôi một trẻ em thường trú tại Việt Nam chỉ được thực hiện nếu:

Tòa án sẽ xem xét nhiều yếu tố để quyết định người có quyền nuôi con khi ly hôn. Có công việc ổn định chỉ là một yếu tố trong số đó.

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con;

Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo: Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản;...

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Để yêu cầu ly hôn được tòa án chấp nhận thì chị bạn cần thu thập chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp để thể hiện tình trạng hôn nhân trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Điều kiện và thủ tục nhận nuôi con nuôi tại Việt Nam. Hồ sơ nhận nuôi con nuôi gồm những giấy tờ gì?

Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa...