Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ

Nếu cả hai bên kết hôn (bên nam và bên nữ) đều có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ đăng ký hộ khẩu thường trú...

Đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến yếu tố nước ngoài như: đăng ký kết hôn với người nước ngoài, xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, miễn thị thực,… thì các giấy tờ cần chuẩn bị có đôi chút đặc biệt.

Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định … về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

Nhà nước bảo hộ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. Cưỡng ép kết hôn là một căn cứ để Tòa án tuyên hủy kết hôn trái pháp luật.

Tôi và chồng tôi chung sống với nhau đã có con nhưng không đi đăng kí kết hôn, nay tôi muốn đi đăng kí giấy khai sinh cho con nhưng không có giấy đăng kí kết hôn có đăng kí được không? (Nguyễn Hương - Bắc Ninh)

Đăng ký kết hôn là việc xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của Pháp luật. Vì thế việc chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng cũng như quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản

uan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên;...

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được...

Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.

Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh

Phỏng vấn trực tiếp hai bên nam, nữ tại trụ sở Sở Tư pháp để kiểm tra, làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn, mục đích kết hôn và mức độ hiểu biết của hai bên nam, nữ về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh cá nhân của nhau;

theo quy định tại Khoản 1 điều 47 NĐ 110/2013/NĐ-CP thì bố anh/chị có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

Hiện tại, pháp luật Việt Nam chưa cho phép đăng kí nhận nuôi con nuôi trên 18 tuổi trong bất kì trường hợp nào.

Do anh, chị không phải là vợ chồng về mặt pháp luật nên về nguyên tắc tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người đó và chị không có nghĩa vụ liên đới chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ của "chồng" chị.

Nam, nữ chỉ được kết hôn khi: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; không bị mất năng lực hành vi dân sự; việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

Đăng ký kết hôn cần những giấy tờ gì? Thời gian đăng ký kết hôn là bao lâu và làm thủ tục đăng ký kết hôn ở đâu?

Muốn đăng ký kết hôn cần thủ tục gì và thời gian đăng ký kết hôn là bao lâu, làm thủ tục đăng ký kết hôn ở đâu? Để được trợ hỗ trợ bạn vui lòng gọi tới Tổng đài 19006198.