Mẫu thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung

Nội dung thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng bao gồm thông tin về vợ/chồng, tài sản được nhập, nội dung thỏa thuận vợ chồng về tài sản và các nội dung khác...

Hỏi: Vợ chồng tôi mới kết hôn. Chúng tôi đều đã đi làm và đều tích cóp được một số tài sản. Hiện nay chúng tôi muốn nhập tài sản riêng của mỗi người vào khối tài sản chung. Cho hỏi, biên bản thỏa thuận nhập tài sản này được viết như thế nào? (Phán Thị Hòa - Nam Định)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Nhung - Tổ tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THỎA THUẬN

NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO KHỐI TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG


Chúng tôi ký tên dưới đây:..........................................................................................
Họ tên Vợ:.................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:­­­­­­­­­­­.............................................................................................

cấp ngàytháng___năm____...........................................................................................

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................
Họ tên Chồng:..............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..............................................................................................

cấp ngàytháng___năm____.............................................................................................

Địa chỉ thường trú :.........................................................................................

Chúng tôi đã kết hôn từ ngày ____ đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số: do UBND phường/xã ............................... cấp ngày:..............................

Chúng tôi xác nhận, Ông/bà _ có tài sản riêng là:...........................................................

Căn nhà toạ lạc tại số:đường__phường (xã)quận (huyện)_do được (thừa kế, tặng cho,...) __:

Đặc điểm căn nhà:

- Loại nhà:.........................................................

- Cấu trúc:..........................................................

- Diện tích khuôn viên:.........................................

- Diện tích xây dựng:...........................................

- Diện tích sử dụng:.............................................

- Diện tích trong lộ giới:.........................................

- Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị quận (Phòng Xây dựng và Giao thông vận tải huyện)___ lập (duyệt) Ngày__tháng___năm___

Nay bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận như sau:

1. Ông/bà ___, đồng ý và tự nguyện nhập tài sản riêng của mình là toàn bộ căn nhà số: đường phường (xã) quận (huyện)______ vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Kể từ ngày hoàn tất việc đăng lý sở hữu chung của vợ chồng đối với căn nhà trên, Ông ___ và Bà là đồng sở hữu căn nhà trên theo quy định Pháp luật.

2. Các tài sản riêng còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản này vẫn là tài sản riêng của mỗi người (vợ hoặc chồng).

Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng này nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.

Văn bản này được lập thành bản, mỗi bản trang, Phòng Công chứng số___ lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày_
Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm __
Vợ Chồng

(Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký và ghi rõ họ, tên)

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@everest.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.