Sau ly hôn chồng có phải cấp dưỡng cho vợ không?

Khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình...

Xem thêm ...

Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo: Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản;...

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân...

Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con;...

Hồ sơ yêu cầu gồm: Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án của nước ngoài tại Việt Nam; Bản sao hợp pháp bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài;...

Tranh chấp và yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án được quy định cụ thể đối với trường hợp tranh chấp hôn nhân gia đình và yêu cầu về hôn nhân gia đình cụ thể như sau:

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân...

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân...

không phụ thuộc vào việc tài sản đứng tên vợ hay đứng tên chồng, nếu tài sản đó là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân và không có căn cứ cho thấy đó là tài sản riêng thì đó vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

Việc bạn trai của chị chối bỏ trách nhiệm có thể hiểu người này vi phạm phạm trù đạo đức, còn pháp luật hiện hành không điều chỉnh, không can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của con người.

Pháp luật hiện hành không quy định một mức cấp dưỡng cụ thể là bao nhiêu cho mỗi con. Mức cấp dưỡng này phụ thuộc vào sự thỏa thuận của hai vợ chồng hoặc nếu như không thỏa thuận được thì sẽ căn cứ vào thu nhập...

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con

Chồng chị đã có gia đình mà chung sống với người khác và có con là vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của chồng chị và cô gái kia mà họ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp...

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Tuy nhiên, việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu nếu vợ chồng chia tài sản nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết. Trong trường hợp tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết, thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của tòa án

Người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ việc được đương sự đề nghị, tòa án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng. Người mất năng lực hành vi dân sự không thể là người làm chứng.

Do anh, chị không phải là vợ chồng về mặt pháp luật nên về nguyên tắc tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người đó và chị không có nghĩa vụ liên đới chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ của "chồng" chị.

Dù vợ chồng anh đã ly hôn nhưng về nguyên tắc, người cho vay vẫn có quyền yêu cầu anh liên đới trả nợ toàn bộ (hoặc một phần) số tiền mà vợ chồng anh đã...

Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp con dâu, con rể sống chung với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ thì giữa các bên có các quyền, nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ nhau theo quy định tại các điều 69, 70, 71 và 72 của Luật này

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký cho, nhận con nuôi.

Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.