Đăng ký kết hôn, trình tự và thủ tục

Đăng ký kết hôn, trình tự và thủ tục

Thời gian giải quyết việc đăng ký kết hôn: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc.


Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, thủ tục pháp lý
Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, thủ tục pháp lý
Tài sản đứng tên một người, khi ly hôn chia như thế nào?
Tài sản đứng tên một người, khi ly hôn chia như thế nào?
Đã có thai nhưng chưa đủ 18, có là ngoại lệ được đăng ký kết hôn?
Đã có thai nhưng chưa đủ 18, có là ngoại lệ được đăng ký kết hôn?
Xử lý như thế nào khi chồng có con riêng với người khác?
Xử lý như thế nào khi chồng có con riêng với người khác?

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài không thường trú ở Việt Nam?

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài không thường trú ở Việt Nam?

Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam thì còn phải có giấy xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp, trừ trường hợp pháp luật của nước đó không quy định cấp giấy xác nhận này

Quyền nuôi con sau khi ly hôn được giải quyết như thế nào?

Quyền nuôi con sau khi ly hôn được giải quyết như thế nào?

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.