Đăng ký kết hôn, trình tự và thủ tục

Đăng ký kết hôn, trình tự và thủ tục

Thời gian giải quyết việc đăng ký kết hôn: 05 ngày làm việc, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc.


Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, thủ tục pháp lý
Nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, thủ tục pháp lý
Tài sản đứng tên một người, khi ly hôn chia như thế nào?
Tài sản đứng tên một người, khi ly hôn chia như thế nào?
Đã có thai nhưng chưa đủ 18, có là ngoại lệ được đăng ký kết hôn?
Đã có thai nhưng chưa đủ 18, có là ngoại lệ được đăng ký kết hôn?
Xử lý như thế nào khi chồng có con riêng với người khác?
Xử lý như thế nào khi chồng có con riêng với người khác?

Người già muốn ly hôn, có cần yêu cầu tòa án giải quyết?

Người già muốn ly hôn, có cần yêu cầu tòa án giải quyết?

Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 3/1/1987 (ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực) mà chưa đăng ký kết hôn, nếu một bên hoặc cả hai bên có yêu cầu ly hôn, thì toà án thụ lý vụ án ...

Tài sản chung của vợ chồng được pháp luật quy định thế nào?

Tài sản chung của vợ chồng được pháp luật quy định thế nào?

Kèm theo yêu cầu xin ly hôn, vợ chồng thường có yêu cầu Tòa án phân chia tài sản khi ly hôn, tài sản của vợ chồng bao gồm tài sản chung và tài sản riêng. Trong trường hợp không chứng minh được tài sản riêng thì đương nhiên đó là tài sản chung của vợ chồng.

Những điều cần biết về tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn

Những điều cần biết về tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.